Om reduktions-plikten och jobben

 

Kortsiktig populism kan riskera framtida jobb i Lysekil.

Drivmedelspriserna har rusat i höjden under senare tid, ingen som tankar bensin eller diesel har undgått att reagera på de rekordhöga priserna. – Det är dyrt att tanka nu, och tufft för många privatbilister och företagare som behöver köra i eller till jobb nu, säger Anders Dahlberg, Centerpartiets riksdagskandidat.

– I det här läget, i skuggan av Putins härjningar, måste vi klara att göra det drägligt för människor här och nu, och sänka kostnaderna att tanka men på rätt sätt. Vi måste klara att hålla fokus på omställning för att klara klimatet, rädda jobben och utveckla svensk landsbygd samtidigt, säger Maria Andersson regionkandidat från Brastad.

Förslag på att sänka bränslepriset kommer från alla partier, några förslag handlar om att sänka skatten och andra om justera i klimatmålen och dra ner på omställningen, den kortsiktigheten är Centerpartisterna kritiska till.

Anders fortsätter, – Tyvärr är flera av förslagen rent populistiska, är ogenomförbara eftersom kräver gemensamma beslut i EU men inte minst frågar jag mig hur företagen ska uppfatta detta som gjort stora investeringar för att kunna möta reduktionsplikten. – Vi får inte tappa fart i klimatomställningen, menar Anders.

Dessutom, så sent som i somras, röstade nästan alla partier i riksdagen för reduktionsplikten som den är utformad idag. Företagen måste känna till spelreglerna för att våga ta beslut om stora investeringar men även att nå klimatmålen. Preem planerade att investera mellan tre till fem miljarder kronor totalt för förnybara drivmedel.

Diskussionen om bränslepriset blir extra intressant då stora investeringar för att göra en omställning från i högsta grad handlar om jobb i Lysekil, säger Anders Dahlberg.

Preemraff har gått före och blandat i förnybara drivmedel innan det var krav på att göra det. Preemraff förbereder också nu stora investeringar i att öka inblandningen av förnybara drivmedel. Denna omsvängningen bland flera partier har skapat en osäkerhet som hotar investeringar på förnybara drivmedel hos företag som Preemraff och ST1.

Förnybar diesel kan tillverkas av flera olika råvaror bland annat tallolja, sågspån, rester från skogen, gammal frityrolja och slaktavfall. Flera av dessa råvarorna kommer från svenskt skog och jordbruk vilket kommer att öka marginalerna efterhand som produktionen på förnybara drivmedel ökar.

Att göra drivmedel av biobaserade råvaror är framtiden, menar Maria Andersson. Det ger jobb i Sverige, inte minst på landsbygden. – Det vore ju skönt att kunna minska beroende av fossil olja, av flera skäl bl.a. för rädda klimatet, men också av säkerhetsskäl och för att säkra jobben i Lysekil.

Idag innebär reduktionsplikten en ökad kostnad vid pumpen, det vill Centerpartiet ändra på och har föreslagit olika åtgärder för att minska skatten på biodrivmedel och att svenska  biodrivmedelsproducenter måste ges bättre villkor för att kunna öka sin produktion.

– Att minska reduktionsplikten ger däremot helt fel signaler till de företag som gjort stora investeringar och som vill ligga i framkant, menar Maria Andersson. Det skadar det viljan att investera i biodrivmedel i Sverige, minskar möjligheterna för jobb på svensk landsbygd.

För att minska bränslepriset vid pumpen och även för att öka möjligheten att få en fungerande vardag för personer och företag som behöver bilen mest har vi i Centerpartiet lagt flera förslag för att lätta bördan i spåret av Ukraina-krisen, säger Anders Dahlberg.

I Centerpartiets förslag sedan tidigare finns bland annat sänkt skatt på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten, ökade satsning på biodrivmedel inom industriklivet för att öka inhemsk produktion med 600 miljoner årligen och stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel. Även ett ändrat reseavdrag för att öka landsbygdsfokuset istället för som idag när reseavdrag till stor del går till städer.

I förslagen finns för lantbruken sedan tidigare fördubblad dieselnedsättning med 800 miljoner kronor och ytterligare ett krispaket för att rädda svensk matproduktion med 2,1 miljarder.

Det är viktigt för svensk landsbygd, för då får vi fram råvaror till de nya drivmedlen, det är bra för jobben och klimatet, menar centerpartisterna.

Share This